Trenerzy

Łukasz
Studniarek

Tomasz
Kosicki

Filip
Misiewicz

Małgorzata
Jezierska

Ewelina
Zaczeniuk

Aleksansra
Lemieszek