Trenerzy

Łukasz
Studniarek

Filip
Misiewicz

Małgorzata
Jezierska

Ewelina
Zaczeniuk

Aleksansra
Lemieszek

Justyna
Kalinowska-Jenda