Żaczki Żaczki

Najmłodszą grupą w Akademii są zawodniczki z roczników 2013 - 2015

Trenerzy
Aleksansra
Lemieszek

Justyna
Kalinowska-Jenda

zawodnicy
Daria
Aleturowicz
8 lat
Antonina
Białokozowicz
8 lat
Kaja
Kowalczyk
7 lat
Ada
Dworzańczyk
9 lat
Natalia
Bielawska
8 lat
Gabriela
Łapińska
9 lat
Antonina
Wysocka
9 lat
Pola
Gorska
7 lat
Natalia
Bochenko
4 lata
Monika
Sienkieiwcz
8 lat