Wsparcie UMPW!!

Wsparcie UMPW!!

Dziękujemy!! 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. 

Wsparcie na rok 2024 w kwocie 40 000 zł.