Czas przedstawić naszego nowego sponsora

Czas przedstawić naszego nowego sponsora
Dobra Droga - Usługi inżynierskie - witamy na pokładzie!
Nasz nowy sponsor specjalizuje się jak sama nazwa wskazuje w budowaniu dróg i wszystkim innym z tym związanym!
Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i usług właściciela firmy Pana Kamila Wysockiego!
Oferta firmy obejmuje szeroki zakres usług inżynieryjnych, w tym projektowanie, doradztwo techniczne i nadzór inwestorski. Jeśli potrzebujesz czegoś z poniższej listy:
-projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, technicznego i wykonawczego związanego z branżą drogową (w tym również dotyczących budowy zjazdów)
-nadzoru inwestorskiego
-kosztorysów inwestorskich
-przedmiarów robót
-ekspertyz obiektów drogowych
-przeglądów dróg i mostów
-szczegółowych specyfikacji technicznych
-programów funkcjonalno – użytkowych
-projektów stałej i czasowej organizacji ruchu
-koncepcji rozbudowy i przebudowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- Zapewniamy uzgodnienia branżowe wykonywanych projektów budowlanych oraz PCOR i PSOR w zależności od potrzeb.
to musisz skontaktować się z naszym sponsorem❗️
Dziękujemy za piękne stroje meczowe dla naszych Juniorek i Seniorek! Te pierwsze miały już okazję występu w nowym tykocie 😁